Danh Mục
Đối tác
dt1dt2dt3dt4dt5dt6dt7dt8dt9dt10truottrai
slide 1slide 2slide 3
Lịch học mô tô

Hạng A1

Hạng A1
Hạng A1 năm 2017
Khóa học Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ngày học lý thuyết

Ngày thi sát hạch

Địa điểm học

Ghi chú
A1K11.17 20/11/2017 21/11/2017 20/11/2017 27/11/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K10.17 24/10/2017 25/10/2017 24/10/2017 30/10/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K09.17 21/09/2017 22/09/2017 21/09/2017 28/09/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K08.17 25/08/2017 26/08/2017 25/08/2017 31/08/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K07.17 24/07/2017 25/07/2017 24/07/2017 28/07/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K06.17 26/06/2017 27/06/2017 26/07/2017 30/06/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K05.17 25/05/2017 26/05/2017 25/05/2017 30/05/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K04.17 20/04/2017 21/04/2017 20/04/2017 26/04/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K03.17 23/03/2017 24/03/2017 23/03/2017 29/03/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K02.17 20/02/2017 21/02/2017 20/02/2017 23/02/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 
A1K01.17 12/01/2017 13/01/2017 12/01/2017 18/01/2017

Tầng 2

Trường Lái Thăng Long

 

 

 

Video nổi bật
Thống kê truy cập
Quảng cáo
Ban doPhòng họcPhòng thitruotphai
^ Về đầu trang