Danh Mục
Đối tác
dt1dt2dt3dt4dt5dt6dt7dt8dt9dt10truottrai
slide 1slide 2slide 3
Lịch học ô tô

Hạng B,C,D và E

Hạng B,C,D và E
Khóa học Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ngày thi tốt nghiệp

Ngày thi sát hạch

Ghi chú
 B2K18.17 Chuẩn bị Khai giảng        
 CK17.17 Chuẩn bị Khai giảng        
 B2K16.17

04/10/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

02/02/2018 01/02/2017   Hạng B
 ND-EK15.17

11/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

15/10/2017 13/11/2017 24/11/2017 Hạng E
 NC-EK14.17

11/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

31/10/2017 13/11/2017 24/11/2017 Hạng E
 NC-DK13.17

11/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

15/10/2017 13/11/2017 23/11/2017 Hạng D
 NB2-DK12.17

11/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

14/11/2017 13/11/2017 23/11/2017 Hạng D
 CK11.17

04/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

16/02/2018 15/02/2018   Hạng C
 B2K10.17

06/09/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

09/01/2018 08/01/2018   Hạng B
 CK09.17

02/08/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

23/01/2018 22/01/2018   Hạng C
 B2K08.17

26/07/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

27/11/2017 28/11/2017   Hạng B
 B2K07.17

12/06/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

04/10/2017 03/10/2017 13/10/2017 Hạng B
 CK06.17

16/05/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

14/11/2017 13/11/2017 21/11/2017 Hạng C
 B2K05.17

08/05/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

30/08/2017 30/08/2017 11/09/2017 Hạng B
 B2K04.17

03/04/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

26/07/2017 24/07/2017 03/08/2017 Hạng B
 B2K03.17

24/02/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

10/06/2017 08/06/2017 21/06/2017 Hạng B
 CK02.17

16/02/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

01/08/2017 01/08/2017 15/08/2017 Hạng C
 B2K01.17

16/01/2017

Tầng 2

(Trường Lái Thăng Long)

06/05/2017 07/05/2017 18/05/2017 Hạng B
Video nổi bật
Thống kê truy cập
Quảng cáo
Ban doPhòng họcPhòng thitruotphai
^ Về đầu trang